• Choroby oczu
  • Jaskra

   Jaskra to choroba w której dochodzi do jaskrowego uszkodzenia nerwu wzrokowego oraz postępujących ubytków w polu widzenia na tle zbyt wysokiego ciśnienia wewnątrzgałkowego oraz zaburzenia ukrwienia nerwu wzrokowego. Jaskrę podzielić można na:
   • I-Jaskrę pierwotną II- Jaskrę wtórną.
   • I-Jaskra pierwotna ma trzy główne typy: 1-otwartego kąta 2-zamkniętego kąta 3- wrodzona rozwojowa.
   • II-Jaskra wtórna to taka w której choroba oczu lub inne zaburzenia zmieniają odpływ cieczy wodnistej wywołując wzrost ciśnienia wewnątrzgałkowego.

  • Zaćma

   Zaćma to częściowe lub całkowite zmętnienie soczewki oka. Zaćmę możemy podzielić na:
   • I-Zaćmę wrodzoną.
   • II-Zaćmę nabytą.
   Zaćma nabyta dzieli się na:
   • Zaćmę starczą: podtorebkową przednią lub tylną, jądrową, korową
   • 2.Zaćmę pourazową
   • Zaćmę metaboliczną: w cukrzycy, w galaktozemii i innych zaburzeniach metabolicznych.
   • .Zaćmę toksyczną - posterydową
   • Zaćmę wikłajacą - będącą konsekwencją innych chorób oka.

  • Choroby siatkówki

   Najczęściej spotykane to:
   • Choroby siatkówki pochodzenia naczyniowego /retinopatia cukrzycowa zakrzep żyły środkowej siatkówki, niedrożność tętnic, retinopatia nadciśnieniowa
   • Zwyrodnienia i dystrofie dna oka /zwyrodnienie plamkami związane z wiekiem,dystrofie fotoreceptorów, dystrofie nabłonka barwnikowego/.
   • Odwarstwienie siatkówki